Ga direct naar

Assurantiekantoren

Met Tinke Assurantiën te Barendrecht  hebben wij een samenwerkingsverband. Dit kantoor biedt onder meer onze verzekeringsproducten aan, maar kan ook gebruik maken van onze backoffice.

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met het  bemiddelingsbedrijf.

Het hierboven genoemde kantoor waarmee wij nauw samenwerken heeft ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Op de website van het bemiddelingsbedrijf (www.tinke.nl ) wordt hun werkwijze nader toegelicht.

Procedure voor (mogelijk) conflicterende situaties.

Binnen onze groep voeren wij zowel de functie van bemiddelaar als gevolmachtigd agent uit. Onze bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat de bedrijfsprocessen van onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten van elkaar zijn gescheiden. Onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten zijn in verschillende rechtspersonen ondergebracht.

Hoewel de bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden duidelijk zijn gescheiden is er geen sprake van een zuivere taakscheiding tussen onze bemiddelings- en volmachtactiviteiten, dit zou het door ons beoogde efficiencyvoordeel schaden. De bedrijfsprocessen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in ons elektronisch organisatiehandboek.

Ondanks de door ons getroffen maatregelen kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze functie als gevolmachtigde en onze functie als bemiddelaar.

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:

Wij hebben een scheiding aangebracht tussen de dagelijkse leiding van onze  bemiddelingsactiviteiten en onze volmachtactiviteiten. De dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid.

Indien de in ons elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf;

  • Beslissingen om af te wijken van de in het elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen
  • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf
  • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever

De beslissing c.q. toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd

Zekerhuis Assuradeuren b.v.
Zekerhuis Assuradeuren b.v.
Zwolseweg 17-21
2994 LB Barendrecht

Postbus 1185
2990 CA Barendrecht 

Tel:  010 - 254 0640
E:  info@zekerhuis.nl
I:  www.zekerhuis.nl

Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 17.00 uur. U belt tegen het lokaletarief, plus eventuele kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. Wij hebben geen keuzemenu, u krijgt altijd direct een medewerker aan de lijn.


Contact


Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top